SKLADATELJSKE SLEDI po letu 1900
COMPOSERS’ TRACES from 1900 Onwards

Društvo slovenskih skladateljev
Ljubljana 2005

Uredništvo: Črt Sojar Voglar

Oblikovanje: Klemen Kunaver