Šenkova domačija na Jezerskem
500 let

Avtorici: Polona Zalokar, Saša Roškar

Gorenjski muzej
Jezersko 2021

Uredništvo: Irena Destovnik

Oblikovanje: Klemen Kunaver