ZLITJE STOLETIJ
THE FUSION OF CENTURIES

SNG Opera balet Ljubljana
Ljubljana 2011

Oblikovanje: Klemen Kunaver

Monografija ob odprtju prenovljene stavbe SNG Opera in balet Ljubljana
in 120. obletnici otvoritve Deželnega gledališča