TRIGLAV
očak in varuh

Avtor: France Stele

Založba Družina
Ljubljana 2012

Fotografija: France Stele
Spremno besedilo: Peter Skoberne

Oblikovanje: Klemen Kunaver