TAKO SEM ŽIVEL
Stoletje Borisa Pahorja

Avtorica: Tatjana Rojc

Cankarjeva založba
Ljubljana 2013

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija na naslovnici in repro fotografija: Klemen Kunaver