Stare slovenske molitve

Zalložba Družina
Ljubljana 2013

Uredništvo: Marija Stanonik

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Avtorska fotografija: Klemen Kunaver