Srečko Kosovel
IKARJEV SEN

Mladinska knjiga Založba
Ljubljana 2004

Uredništvo: Aleš Berger, Ludvig Hartinger
Napredlistu Kosovelova lepljenka iz leta 1925

Oblikovanje: Klemen Kunaver