PRAVICA DO GROBA
Republika Slovenija in vojni grobovi

Založba Družina
Ljubljana 2021

Uredništvo: Jože Dežman

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija na naslovnici: spomenik na vojaškem pokopališču v Zgornjih Gorjah, avtor Jože Plečnik. Foto: Klemen Kunaver