MIHELIČEV KURENT
Zgodba o živem mitu

Avtor: Milček Komelj

Mladinska knjiga Založba
Ljubljana 2002

Oblikovanje: Klemen Kunaver