MARIJA POMAGAJ NA BREZJAH
Layerjeva Marija Pomagaj in pričevanja o romanjih na Brezjah

Avror: Damir Globočnik

Romar d. o. o.
Brezje 2019

Oblikovanje: Klemen Kunaver