Literarni ATLAS Ljubljane

Avtorji: Marjan Dolgan, Jerneja Fridl, Manca Volk

Založba ZRC
Ljubljana 2014

Oblikovanje: Klemen Kunaver