Slovenian American
INVENTORS and INNOVATORS
Their Contributions to America and the World

Avtor: Edward Gobetz

Založba Družina
Ljubljana 2016

Oblikovanje: Klemen Kunaver