MARTA JAKOPIČ KUNAVER
Cvetoče mesto / The blooming town

Slikarska monografija

Založba Družina
Ljubljana 2011

Uredništvo: Andrej Doblehar

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Repro fotografija: Klemen Kunaver