ATLAS SLOVENIJE

Mladinska knjiga Založba, Geodetski zavod Slovenije
Ljubljana 2005

Oblikovanje: Klemen Kunaver