MARIJA

Revija – jubilejna 50. številka

Založba Romar
Brezje

Oblikovanje: Klemen Kunaver