VOJNA TERORJA
Deset let po 11. septembru

Avtor: Boštjan Videmšek
Fotografija: Jure Eržen

Cankarjeva založba
Ljubljana 2011

Oblikovanje: Klemen Kunaver