VETER V MEGLI

Avtor: Ivan J. Štuhec

Založba Družina
Ljubljana 2012

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija na naslovnici: Klemen Kunaver