Sedem Božjih dotikov

Avtorica: Alenka Klemenc

Založba Družina
Ljubljana 2018

Oblikovanje: Klemen Kunaver