PREVRAT KRŠČANSTVA

Avtor: Jacques Ellul

Založba Družina
Ljubljana 2021

Oblikovanje: Klemen Kunaver