PRAZNIČNO LETO RIMLJANOV V PESMI
Verzi o praznikih, običajih, ozvezdjih

Mladinska knjiga Založba
Ljubljana 2006

Izbor in spremna beseda: Nada Grošelj

Oblikovanje: Klemen Kunaver