POTAPLJANJA

Pesniška zbirka

Avtor: Pavle Jakop

Založba Družina
Ljubljana 2015

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija na naslovnici: Klemen Kunaver