NA KONICI NOŽA

Avtor: Saša Veronik

Založba Ignis
Ljubljana 2005

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija na naslovnici: Klemen Kunaver