Hvala Slovenstva vam ne izostane

Avtorica: Sonja Kralj Bervar

Nova revija
Ljubljana 2004

Oblikovanje: Klemen Kunaver