DVANAJSTERO ZIDOV
Analitična kronika slovenske družbe

Avtor: Boštjan M. Turk

Philopatridus
Ljubljana 2013

Oblikovanje: Klemen Kunaver