IZ KLETI
MED LJUDI

Promocijska akcija

Interseroh
Ljubljana

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija: Klemen Kunaver
Slogan: Klemen Kunaver