GOSPOD LEON ŠTUKELJ
in Tovarišija

Avtorji: Ivan Čuk, Alenka Puhar, Aleks Leo Vest

Fakulteta za šport, Univerza vLjubljani
Ljubljana 2019

Oblikovanje: Klemen Kunaver