Elektro Ljubljana
Mrežimo svetlo prihodnost

Letno poročilo 2021

Elektro Ljubljana
Ljubljana 2022

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija: Klemen Kunaver