Douglas MURRAY

Knjižna zbirka

Kulturno umetniško društvo KUD KDO

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Idejna zasnova naslovnic