Derek PRINCE

Knjižna zbirka z duhovno tematiko

Založba Ignis

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografije na naslovnicah: Klemen Kunaver