Marijan Lipovšek: Odsevi ustvarjalnosti

RTV Slovenija
Ljubljana

Oblikovanje: Klemen Kunaver