Lojze Lebič: Novembrske pesmi

Glasbeni album

Društvo slovenskih skladateljev
Ljubljana

Oblikovanje: Klemen Kunaver