Braslovški OKTET

Znak in logotip

Braslovški oktet
Braslovče

Oblikovanje: Klemen Kunaver