Bodi prijatelj OKOLJA

Promocijska akcija

Interseroh
Ljubljana

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija: Klemen Kunaver