Interseroh

Promocijsko gradivo –
brošure, piktogrami, zloženke

 

Interseroh
Ljubljana

 

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija: Klemen Kunaver