Jakob Jež: Umetnost in regrad

Glasbeni album

Društvo slovenskih skladateljev
Ljubljana 2013

Oblikovanje: Klemen Kunaver