Nenad Firšt: Poti
B. Jernejčič Furst, G. Bandzinatie: V votlini raja
Slovenska saksofonska obzorja
Pavel Mihelčič: Svetlobni odsevi

Glasbeni albumi

Društvo slovenskih skladateljev
Ljubljana 2014

Oblikovanje: Klemen Kunaver
Fotografija: Klemen Kunaver